Jelsa

Elegantnih pročelja iz prošlog stoljeća, ukotvljena na kraju antičkog polja, Jelsa nas vraća u tisuće godina staru kulturu otoka. Grapčeva spilja u neposrednoj blizini, kolijevka je hvarske civilizacije, značajne za cijeli neolitski Mediteran. Sa sigurnošću ne možemo tvrditi tko je sagradio Tor, misterioznu utvrdu nad gradom, Iliri ili Grci? Pitanja o Jelsi navode nas na temu nestalog vremena.
 
 
Ipak, Jelsa je paradoksalno jedan od najživljih otočkih gradova. Zgusnut oko slikovitog trga koji se dotiče obale, a svojim trapezom prilazi crkvi Marijina Uznesenja, grad se grana u splet uličica kojima gospodari pjaceta sa crkvicom Sv. Ivana, koja je kao i sama Jelsa doživjela mnoge pregradnje. Zbog toga Jelsi nikada nije bila strana moć prilagođavanja. Jednom grad pomorstva i vina, danas je Jelsa grad turizma. Jedan od otvorenih otočkih prozora u znatiželjan svijet koji mu dolazi u pohode.