Autohtone sorte

U ekološkoj proizvodnji zabranjeno je koristiti GMO-e. Oni su velika prijetnja bioraznolikosti, jer transgene biljke mogu kontaminirati uzgajane vrste, ali i njihove divlje srodnike, čime se gubi genetska zaliha, važna za sigurnost prehrane ljudi i funkcioniranje prirodnih ekosustava.
 
Ekološka proizvodnja daje prednost zavičajnim sortama, jer su one najbolje prilagođene određenom proizvodnom području. Plavac mali otporan je na najvažnije bolesti vinove loze.
 
 
Autohtone sorte u PZ Svirče:
 • Plavac Mali
 • Bogdanuša
 • Prč
 • Maraština
 • Pošip
 • Drnekuša
 • Trbljan
 • Kurtelaška bijela
 • Cetinka
 • Makuja
 • Babić
 • Okatac